Pressmeddelanden

© United Nations

En kort sammanfattning över de senaste aktiviteterna i domstolen finns i pressmeddelanden.

Dokumentation

Pressmeddelande från Internationella domstolen har följande dokumentkod: ICJ/.

Databaser och index

Pressmeddelanden från Internationella domstolens finns på webbplatsen.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2014-04-07