Protokoll

© United Nations

Protokoll samt den samlade dokumentationen över hela fallet publiceras efter det att domstolen avslutat ett mål och fattat beslut.

Dokumentation

Protokoll finns publicerade i serien Pleadings, Oral Arguments, Documents, som finns i tryck form på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket i Uppsala.

Mer information om grundläggande dokument och publikationer i Internationella domstolen och dess dokument, Dag Hammarskjöld library's (New York) forskningsguide.

Databaser och index

Referenser till dokumenten efter 1979 kan sökas i FN-bibliotekens katalog UNBISnet. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-02-09