Verksamhetsberättelse

© United Nations

Internationella domstolen lämnar varje år en verksamhetsberättelse till generalförsamlingen för granskning. I den ges en kort redogörelse för de ärenden som tagits upp av domstolen under året.

Dokumentation

Mer om Internationella Domstolen i Dag Hammarskjöld library (New York) forskningsguide.

Databaser och index

  • En lista över samtliga rapporter i denna serie kan sökas i databasen UN-I-QUE.
  • Rapporterna kan sökas i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
  • Verksamhetsberättelserna från Internationella domstolen finns även lagrade elektroniskt i databasen ODS.
Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-02-09