Årsrapporter

© United Nations

Säkerhetsrådets verksamhetsberättelse är dess årliga rapport till generalförsamlingen inför varje ordinarie session. Den ger en bra översikt över hur säkerhetsrådet varit organiserat och vilka möten som ägt rum.

I årsrapporten finns en förteckning över alla frågor som behandlats under perioden. Här finns även

  • ärenden som inte föranlett behandling i formella möten
  • listor på samtliga dokument som utgått från säkerhetsrådet under verksamhetsåret.

Dokumentation

Säkerhetsrådets årsrapport (supplement) har följande beteckning:

A/ generalförsamlingen

-/sessionsnummer

2/ordningsnummer

Ex. A/68/2 Generalförsamlingens dokument, 68:e sessionen, nr 2 = Report of Securiity Council (för år 2012-2013)

Läs mer om Säkerhetsrådets rapporter i Dag Hammarskjöld Library's (New York) forskningsguide: UN Documentation : Security Council reports.

Databaser och index

  • De senaste årens rapporter finns i FN:s fulltextarkiv ODS.
  • Referenser till årsrapporterna fr o m 1979- finns i FN-bibliotekets katalog UNBISnet sedan 1979- med länkar till fulltext för de senare åren. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Referenser till årsrapporter för samtliga år finns i United Nations Documents Index, (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-04-25