Brev

© United Nations

brevväxlingen mellan generalsekreteraren och säkerhetsrådets ordförande hittar man information om bakgrunden till att ett ärenden tas upp till behandling. Här fäster till exempel generalsekreteraren rådets uppmärksamhet på en krissituation och i svaret från ordföranden finns en kort sammanfattning av det fortsatta agerandet. I bilagor finns ofta relevanta rapporter och utredningar.

 

Dokumentation

Databaser och index

  • Breven finns publicerade fr o m 1993- i FN:s fulltextdatabas ODS. För access krävs lösenord på Dag Hammarskjöldbiblioteket.
  • Referenser till breven fr o m 1979- finns i FN-katalogen UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Referenser till alla brev finns i United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-04-26