Dagens program

© United Nations

Varje dag publiceras information på säkerhetsrådets webbplats, Daily Programme, om de närmast förestående mötena och agendan för dagen.

Dokumentation

I Journal of the UN, som publiceras elektroniskt via FN:s webbplats, finns ett kalendarium för dagens möten med referenser till relevanta dokument, även sådana som ännu inte publicerats officiellt. Här finns också en kort sammanfattning av de närmast föregående mötena med dokumentangivelser. 

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2014-03-10