Fredsbevarande operationer

© United Nations

Förenta Nationerna bidrar till att bevara internationell fred och säkerhet bland annat genom sina fredsbevarande operationer. Dessa upprättas av säkerhetsrådet och leds av generalsekreteraren. Beslut om finansiering av fredsbevarande operationer tas av generalförsamlingen.

Vad kännetecknar en fredsbevarande operation?

Varje FN-insats är unik, men

 • alla insatser kräver samtycke av de berörda parterna.
 • inga insatser kan påtvingas av ena sidan eller utifrån.
 • inga insatser involverar några militära upprätthållande åtgärder eller våldshandlingar, förutom i väldigt begränsade sammanhang av självförsvar eller försvar av civilbefolkningen.
 • alla insatser involverar utplacering i fält för befintlig FN-personal och annan personal (militär och /eller civil) som ställts till FN:s generalsekreterares förfogande av regeringar.
 • alla insatser är under FN:s generalsekreterares stridskommando.
 • alla insatser är utplacerade för att hjälpa till att kontrollera och lösa internationella konflikter eller, i högre utsträckning, inhemska konflikter med en internationell dimension.

Hur börjar en fredsbevarande insats?

Fredsbevarande insatser upprättas vanligen av säkerhetsrådet, FN:s organ med det primära ansvaret för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Rådet bestämmer

 1. insatsens storlek
 2. insatsens huvudmål
 3. insatsens tidsramar.

Eftersom FN inte har någon egen militär eller civil polisstyrka bestämmer medlemsländerna huruvida de ska delta i en insats och, i så fall, vilken personal och utrustning de är villiga att erbjuda. Som den nuvarande strukturen ser ut kan det ta åtskillig tid för de aktuella styrkorna att auktoriseras och nå sin destination.

Rådet kan också tillåta att regionala organisationer åtar sig att utföra fredsbevarande uppgifter i de fall där det inte är lämpligt för FN att bli direkt involverad.

Avslutade fredsbevarande operationer

http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/past.shtml

Land eller region
(Länk till UN Peacekeeping)

Operationens beteckning
(Länk till officiell webbplats)

Tidsperiod

Afghanistan

UNAMA

2002-2015

Afghanistan och Pakistan

UNGOMAP

1988-1990

Angola

UNAVEM I

1988-1991

Angola

UNAVEM II

1991-1995

Angola

UNAVEM III

1995-1997

Angola

MONUA

1997-1999

Bosnien-Hercegovina

UNMIBH

1995-2002

Burundi

ONUB

2004-2006

Centralafrikanska Republiken

MINURCA

1998-2000

Centralafrikanska Republiken och Tchad

MINURCAT

2007-2010

Centralamerika

ONUCA

1989-1992

Demokratiska Republiken Kongo

MONUC

1999-2010

Dominikanska Republiken

DOMREP

1965-1966

El Salvador

ONUSAL

1991-1995

Elfenbenskusten

MINUCI

2003-2004

Etiopien och Eritrea

UNMEE

2000-2008

Georgien

UNOMIG

1993-1994

Guatemala

MINUGUA

Jan.- Maj 1997

Haiti

UNMIH

1993-1996

Haiti

UNSMIH

1996-1997

Haiti

UNTMIH

Aug.- Nov. 1997

Haiti

MIPONUH

1997-2000

Indien och Pakistan

UNIPOM

1965-1966

Iran och Irak

UNIMOG

1988-1991

Irak och Kuwait

UNIKOM

1991-2003

Jugoslavien, f.d.

UNPROFOR

1992-1995

Kambodja

UNAMIC

1991-1992

Kambodja

UNTAC

1992-1993

Kongo

ONUC

1960-1964

Kroatien

UNCRO

1995-1996

Kroatien

UNTAES

1996-1998

Kroatien

UNPSG

Jan.-Okt. 1998

Libanon

UNOGIL

Juni-Dec. 1958

Liberia

UNOMIL

1993-1997

Makedonien, f.d. jugoslaviska republiken

UNPREDEP

1995-1999

Mellanöstern

UNEF I

1956-1967

Mellanöstern

UNEF II

1973-1979

Mocambique

ONUMOZ

1992-1994

Namibia

UNTAG

1989-1990

Prevlaka

UNMOP

1996-2002

Rwanda

UNAMIR

1993-1996

Rwanda och Uganda

UNOMUR

1993-1994

Sierra Leone

UNOMSIL

1998-1999

Sierra Leone

UNAMSIL

1999-2005

Somalia

UNOSOM I

1992-1993

Somalia

UNOSOM II

1993-1995

Sudan

UNMIS

2005-2011

Syrien

UNSMIS

April-Aug. 2012

Tajikistan

UNMOT

1994-2000

Tchad och Libyen

UNASOG

Maj-Juni 1994

Västra Nya Guinea

UNSF

1962-1963

Yemen

UNYOM

1963-1964

Östtimor=Timor Leste

UNTAET

1999-2002

Östtimor=Timor Leste

UNMISET

2002-2005

Östtimor=Timor Leste

UNMIT

2006-2012

Dokumentation

Historiska översikter finns i ett flertal sammanställningar och handböcker:

Databaser och index

 • Dokument om fredsbevarande operationer finns publicerade elektroniskt fr o m 1993 i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • Referenser till dokument finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnet fr o m 1979 med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
 • Folke Bernadottesamlingarna är en fulltextdatabas med arkivmaterial om Sveriges deltagande i internationella fredsinsatser, insamlat och digitaliserat av Folke Bernadotteakademin.

Tryckta index

Referenser till samtliga dokument finns i till United Nations Documents Index, (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-04-27