Generalsekreterarens rapporter till säkerhetsrådet

© United Nations

På uppdrag av säkerhetsrådet och genom sin stab av rådgivare och experter ger generalsekreteraren genom rapporter till säkerhetsrådet en utmärkt analys av och bakgrund till olika konflikter. I rapporterna summeras resultatet av säkerhetsrådets agerande i en viss fråga och rekommendationer ges till fortsatta åtgärder.

 

Dokumentation

  • Rapporterna ges ut som individuella dokument. För de senaste åren finns de publicerade i fulltext på säkerhetsrådets webbplats.
  • För perioden 1946-1992 finns rapporterna i tryckt form i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-arkiv.
  • FN-biblioteket i New York, Dag Hammarskjöld Library, har sammanställt en handledning för sökningar av generalsekreterarens rapporter: Find ReportsSe även bibliotekets ämnesguide om Reports.

Databaser och index

  • Fr o m 1993 finns rapporterna publicerade elektroniskt i FN:s databas ODS.
  • Referenser till rapporterna f o m 1979- finns i FN:s katalog UNBISnet med länkar till fulltext för de senare åren. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Referenser till alla rapporter finns i United Nations Documents Index (online version UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-04-26