FN:s kommitté mot terrorism

© United Nations

I enlighet med säkerhetsrådets resolution 1373 efter 11 september-attackerna 2001 upprättades en särskild FN-kommitté i kampen mot terrorism, the UN Counter Terrorism Committee - CTC. Den består av säkerhetsrådets femton medlemmar och har till uppgift att övervaka att alla länder efterlever innehållet i resolutionen. Kommittén arbetar också för ökade möjligheter för alla länder att bekämpa terrorism.

Enligt resolutionen ska alla stater

  • neka all form av finansiellt stöd till terroristgrupper.
  • hindra terrorister från att skaffa sig fristäder eller ett uppehälle.
  • samarbeta med regeringar i gripandet av terrorister.
  • skapa inhemska lagar som kriminaliserar terrorism.
  • delta i konventionerna mot terrorism.  

Alla stater ska lämna rapporter till kommittén om arbetet med att genomföra resolutionens beslut.

Dokumentation

På webbplatsen för Kommittén mot terrorism, Counter-Terrorism Committee, finns:

Se även DagDok : Terrorism och DagDok : Terrorism och mänskliga rättigheter.

Databaser och index

  • De enskilda dokumenten kan sökas i FN:s fulltextdatabas ODS.
  • Referenser till dokument med länkar till fulltext finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnetÄmnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-04-28