Observatörsgruppernas rapporter

© United Nations

Observatörsgrupperna gör en utvärdering av sina insatser på plats och lämnar en redogörelse till säkerhetsrådet med rekommendationer till fortsatt agerande i så kallade Mission reports

Dokumentation

Databaser och index

  • Mission reports fr o m 1992- kan sökas i FN:s fulltextdatabas ODS.
  • Referenser till dessa rapporter fr o m 1979 finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnet, med länkar till fulltext för de senaste åren. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i ’subject index’ till United Nations Documents Index, (onlineversion UNBISnet), som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-04-27