Uttalanden av säkerhetsrådets ordförande

© United Nations

Presidential Statements finns uttalanden av säkerhetsrådets ordförande. Uttalandena är en summering av säkerhetsrådets hållning i en viss fråga och program för fortsatt agerande. Dessa dokument är mindre formella än mötesprotokoll och resolutioner men ger ofta kompletterande information.

Dokumentation

Dokumenten har följande koder

S/ Säkerhetsrådet

-/PRST Presidential Statement

-/årtal

-/ordningsnummer

Ex. S/PRST/2001/31 Security Council, Presidential Statement, 2001, nr 31

Databaser och index

  • Sedan 1993- finns dessa dokument i fulltext i FN:s databas ODS.
  • Referenser till rapporterna fr o m 1979- finns i FN-katalogen UNBISnet, med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Referenser till alla dessa dokument finns i United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-04-26