Veton

© United Nations

För att säkerhetsrådet ska kunna fatta beslut krävs att minst nio av de femton medlemmarna, bland dem de fem ständiga, röstar för förslaget. Om en eller flera ständiga medlemmar röstar mot ett resolutionsförslag faller detta. Det här kallas veto. En enda ständig medlem kan alltså genom sin vetorätt omöjliggöra ett beslut.

Dokumentation

Läs mer om säkerhetsrådets mötesprotokoll i DagDok.

Det finns flera förlagsutgivna översikter över veton i säkerhetsrådet:

Databaser och index

  • Mötesprotokoll från säkerhetsrådet på samtliga FN-språk fr o m 1975- finns publicerade elektroniskt i FN:s fulltextdatabas ODS.
  • UNBISnet. Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Samtliga möten fr o m 1976 finns förtecknade i Index to Proceedings of the Security Council, som finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Index to Proceedings of the Security Council är en årlig sammanställning, som utkommer efter generalförsamlingens session. Den är uppdelad på två delar:

  1. Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från generalförsamlingen under den aktuella sessionen.
  2. Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-04-25