Sekretariatet

© United Nations

Sekretariatet fungerar som administration för de övriga huvudorganen. Det består av en internationell stab som sköter det dagliga arbetet vid FN-högkvarteret i New York och vid andra kontor runt om i världen. Chef för sekretariatet är FN:s generalsekreterare.

Sekretariatets funktioner

Sekretariatet sköter FN:s administration:

  • förbereder och ordnar möten
  • tar fram bakgrundsmaterial och de frågor som ska diskuteras
  • genomför besluts som fattas
  • ansvarar för översättningsarbete och tolkservice
  • ansvarar för information till press och allmänhet.

Uppbyggnad och verksamhetsområden

För sekretariatet arbetar drygt 40 000 personer runt om i världen. Bara i New York består tjänstemannastaben av många tusen anställda som utgör en internationell offentlig förvaltning. De är internationella tjänstemän och dessa kan inte representera sitt land så länge de är anställda i FN.

Sekretariatets verksamhetsområden omfattar alla FN:s engagemang. Några exempel är att

  • administrera fredsbevarande operationer
  • medla i internationella konflikter
  • sammanställa rapporter om mänskliga rättigheter och hållbar utveckling
  • utföra studier över den sociala och ekonomiska utvecklingen.

Sekretariatet har därför delats upp på en rad olika avdelningar som speglar dess olika uppgifter.

FN:s bibliotek och depåbiblioteken ute i världen är också underställda sekretariatet.

Dokumentation

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-06-01