Department of Public Information

© United Nations

Department of Public Information är FN:s avdelning för PR och kommunikation. DPI ansvarar för sammanställande av handböcker och guider till FN-organisationen.

Dokumentation

  • Yearbook of the United Nations är den mest utförliga löpande sammanställningen över FN:s verksamhet med bra översikter över aktiviteter under det givna året, ämnesindex samt kapitelindelning med referenser till viktiga FN-dokument.
  • Handboken Basic Facts about the United Nations är FN-organisationens egen bok. Den ger en utmärkt orientering om organisationens uppbyggnad och uppgifter och utgör en bra grund för vidare sökningar efter dokument. Den uppdateras fortlöpande.
  • UN Chronicle är FN:s kvartalstidskrift, som ger bred information om FN:s aktiviteter. Den belyser ofta ett aktuellt tema och informerar om vad som är på gång i generalförsamlingen och säkerhetsrådet. Den ger också upplysningar om förestående konferenser och nya publikationer och dokument. Den finns publicerad elektroniskt för de senaste åren via FN:s webbplats.
Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-01-25