Generalsekreteraren

© United Nations

Generalsekreteraren är sekretariatets ledare och samtidigt FN:s politiska chef. Generalsekreterarrollen anses vara den mest inflytelserika inom FN.

Generalsekreterarens roll

Generalsekreteraren är tillsatt av generalförsamlingen på rekommendation av säkerhetsrådet för en femårsperiod och kan återväljas för en ny period. Under generalsekreteraren finns flera nivåer av chefer som sköter ledningen av det dagliga arbetet. 

Förutom det administrativa arbetet är några av de viktigaste arbetsuppgifterna att

  • fästa säkerhetsrådets uppmärksamhet på problem som kan hota världsfreden
  • ta upp frågor till diskussion i generalförsamlingen och andra FN-organ
  • avvärja konflikter genom diplomatiska insatser samt verka förebyggande
  • förse säkerhetsrådet med information som underlag till initiativ i konfliktsituationer.

Dessa förpliktelser är fastställda i FN:s stadga.

Dokumentation

Generalsekreteraren Dag Hammarskjöld

Databaser och index

  • En lista över generalsekreteraren årliga rapporter kan sökas i databasen UN-I-QUE.
  • Generalsekreterarens rapporter kan sökas i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-06-01