FN:s underorgan

© United Nations

Allteftersom FN:s ekonomiska och sociala verksamhet utökats har organisationen upprättat ett antal fonder och program för att ta hand om specifika frågor. Dessa underorgan ingår i själva FN-organisationen men arbetar självständigt med egna sekretariat. Verksamheten bekostas som regel inte genom den ordinarie budgeten utan via bidrag från medlemsländerna.

Möjligheten att skapa underorgan finns inskriven i FN:s stadga.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-06-01