UNU

FN-universitetet - United Nations University, UNU - inledde sin verksamhet 1975. FN-universitetet är en självständig akademisk institution inom FN-systemet, med bas i Tokyo.

Verksamhet

Med målet inställt på att lösa akuta globala frågor ska FN-universitetet

  • fungera som länk mellan Förenta Nationerna och den akademiska världen
  • vara en tankesmedja för organisationen
  • erbjuda forskning, högre utbildning och kunskapsförmedling inom relevanta områden.

Forskare och doktorander från andra universitet i framför allt utvecklingsländerna kan ges möjlighet att delta i forskningsprojekt på FN-universitetet.

UNU fungerar som ett världsomfattande nätverk av samverkande akademiska institutioner, forskningsinstitut och enskilda forskare. Det leds av tjugofyra experter valda i sin personliga kapacitet. UNU finansieras genom frivilliga bidrag.

Mer om UNU