Forsknings- och utbildningsinstitut, FN-universitetet

© United Nations

Inom Förenta Nationerna finns ett antal forsknings- och utbildningsinstitut. Instituten är självständiga enheter som huvudsakligen finansieras genom frivilliga bidrag.

Institutens mål

Instituten strävar efter att öka FN:s effektivitet i fråga om att

  • analysera prioriteringar och alternativ
  • bedöma problem
  • fokusera på särskilda frågor
  • igångsätta nya aktiviteter.

Översikt över instituten

  • INSTRAW FN:s internationella forsknings- och utbildningsinstitut för kvinnors utveckling
  • UNICRI FN:s institut för interregional forskning i kriminologi 
  • UNIDIR FN:s institut för nedrustning
  • UNITAR FN:s utbildnings- och forskningsinstitut
  • UNRISD FN:s forskningsinstitut för social utveckling
  • UNU FN-universitetet.
Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2014-03-18