INSTRAW - United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women

© United Nations

FN:s internationella forsknings- och utbildningsinstitut för kvinnors utveckling - United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women, INSTRAW - var tidigare en självständig enhet inom FN-systemet. Det grundades 1976, efter Världskonferensen i Mexico ett år tidigare. I januari 2011 blev INSTRAW en del av FN:s enhet för kvinnofrågor, UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women - UN Women.

INSTRAW:s arbete

INSTRAW:s uppgift var att stärka kvinnornas roll i utvecklingsprocessen. Detta gjordes genom

  • forskning
  • utbildning
  • informationsverksamhet.

I sin strävan att nå ut så långt som möjligt verkade INSTRAW i nära samarbete med olika regionala och lokala organisationer. Genom att använda modern teknologi arbetade man för att kvinnor skulle få tillgång till information och inflytande i det moderna samhället.

Gender Awareness Information and Networking System

GAINS - the Gender Awareness Information and Networking System - är ett internetbaserat informationssystem. INSTRAW använde GAINS till att

  • genomföra forskningsprojekt om jämställdhetsfrågor
  • samla och systematisera information
  • publicera utbildningsmaterial och program.

Dokumentation

Databaser och index

Referenser till dokument och rapporter från INSTRAW kan sökas i FN-bibliotekens katalog UNBISnet. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.


Tryckta index

Referenser till INSTRAW:s dokumentation kan sökas i United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2015-01-12