UNIDIR - United Nations Institute for Disarmament Research

© United Nations

FN:s institut för nedrustningsforskning - United Nations Institute for Disarmament Research, UNIDIR - inrättades 1980 och blev en självstyrande enhet inom FN-systemet 1982. UNIDIR har sitt säte i Genève.

Verksamhet

UNIDIR har till uppgift att bedriva oberoende forskning om nedrustningsfrågor och andra frågor relaterade till detta område såsom

  • diplomati och konflikthantering
  • preventiva och förtroendeskapande åtgärder
  • flyktingars säkerhet
  • kärnvapenfrågan
  • landminor
  • biologisk och kemisk krigföring
  • verifiering av avtal
  • ekonomiska aspekter på nedrustning.  

UNIDIR:s forskningsfält delas in i fem huvudområden:

UNIDIR finansieras huvudsakligen genom frivilliga bidrag från stater samt offentliga och privata organisationer.

Dokumentation

Databaser och index

  • Via UNIDIR:s databas kan man söka publikationer och forskningsrapporter i nedrustningsfrågor. Flera rapporter finns i fulltext. 
  • Referenser till rapporter från UNIDIR kan sökas i FN-bibliotekens katalog UNBISnetÄmnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2015-01-12