UNITAR - United Nations Institute for Training and Research

© United Nations

FN:s utbildnings- och forskningsinstitut - United Nations Institute for Training and Research, UNITAR - grundades 1965 som en självständig enhet inom FN-systemet. UNITAR har sin bas i Genève.

Verksamhet

UNITAR:s syfte är att genom forskning och utbildning skapa bättre förutsättningar för FN att arbeta effektivt och uppnå huvudmålen. Detta gäller i synnerhet

  • upprätthållandet av fred och säkerhet
  • främjandet av ekonomisk och social utveckling.  

UNITAR organiserar och erbjuder

  • utbildningsprogram för befattningshavare vid FN, diplomater och regeringsrepresentanter
  • regionala repetitionskurser
  • workshops
  • konferenser
  • stipendier.

I samarbete med universitet, forskningsinstitut och regionala organisationer bedriver UNITAR forskning kring och utveckling av utbildningsprogram i FN-relaterade frågor.

Dokumentation

Databaser och index

Referenser till dokument och rapporter från UNITAR kan sökas i FN-bibliotekens katalog UNBISnet. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.


Tryckta index

Referenser till UNITAR:s dokumentation kan sökas i United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2015-01-21