UNRISD - United Nations Research Institute for Social Development

© United Nations

FN:s forskningsinstitut för social utveckling - United Nations Research Institute for Social Development, UNRISD - är en självständig forskningsorganisation inom FN. UNRISD grundades 1963 och har sitt säte i Genève.

Verksamhet

UNRISD är inriktat på den ekonomiska utvecklingens sociala konsekvenser för människor i utvecklingsländer. Institutet betonar en holistisk och tvärvetenskaplig syn på utvecklingsfrågor.  

Verksamheten utformas av en central grupp för att sedan genomföras i samarbete med nationella forskningsgrupper från universitet samt forskningsinstitut i framför allt utvecklingsländerna.

UNRISD finansieras genom frivilliga bidrag.

Dokumentation

Databaser och index

Referenser till rapporter och dokument från UNRISD med länkar till fulltext för senare år kan sökas i FN-bibliotekens katalog UNBISnet. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.


Tryckta index

Referenser till UNRISD:s dokumentation kan sökas i United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2015-01-21