ITC - International Trade Centre

© ITC

ITC - International Trade Centre - är ett internationellt organ för handelsfrämjande åtgärder för u-länderna med huvudkontor i Genève. Det fungerar som ett administrativt centrum för UNCTAD och WTO inom området företagsutveckling och handel genom att

  • underlätta för företagen att tolka WTO:s handelsregler
  • stärka företagens konkurrenskraft
  • utveckla nya handelsfrämjande åtgärder.

Dokumentation

  • ITC:s webbplats informerar om verksamheten, ger aktuell information samt innehåller länkar till flera relevanta informationskällor.
  • Den senaste utgåvan av ITC:s årsrapport publiceras i fulltext på IT:s webbplats.
  • International Trade Forum är ITC:s kvartalstidskrift om handelsfrågor. Den finns publicerad på ITC:s webbplats från 1999 framåt.

Databaser och index

I Publications catalogue kan man söka ITC-publikationer inom olika ämnen som rör handelsfrågor i utvecklingsländer.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-06-01