UN Women

© UN Women

FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors makt - UN Women, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women - inrättades av generalförsamlingen genom en historisk resolution den 2 juli 2010. Det innebar en konsolidering av fyra redan existerande FN-enheter med fokus på kvinnofrågor. UN Women har sitt huvudkontor i New York.

UN Women - organ med fokus på kvinnofrågor

UN Women inledde sitt arbete den 1 januari 2011. I den nya organisationen ingår

 1. UNIFEM - UN Development Fund for Women.
 2. DAW - The Division for the Advancement of Women.
 3. OSAGI - The Office fo the Special Advisor on Gender Issues and the Advancement of Women.
 4. INSTRAW - The International Research and Training Institute for the Advancement of Women.

Genom sammanslagningen av enheterna förväntas kvinnofrågan få en starkare position inom FN-systemet. Omorganisationen ska också ge Förenta Nationerna möjlighet till större genomslag i sitt arbete för kvinnors och flickors rättigheter både på global, regional och lokal nivå.

UN Womens arbete

Förutom huvudkontoret i New York har UN Women även ett stort antal kontor över hela världen genom ett samarbete med regionala, nationella och lokala aktörer. UN Women Sverige är en svensk, nationell kommitté som stödjer UN Women.

UN Women arbetar såväl normativt som operativt och verksamheten har koncentrerats till sju tematiska områden:

 1. Stoppa våld mot kvinnor
 2. Fred och säkerhet
 3. Kvinnors ledarskap och politiska delaktighet
 4. Ekonomiska möjligheter
 5. Nationell planering
 6. Post-2015:s utvecklingsagenda och SDG
 7. HIV och AIDS

Se även DagDok om Kvinnors rättigheter.

Dokumentation

FN:s centrala publikationer för kvinnofrågor publicerade i fulltext:

Databases and Indexes

Ämnesrelaterade webbplatser:


Tryckta index

Referenser till dokumentation från UN Women kan sökas i United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-04-27