UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development

© United Nations

FN:s konferens om handel och utveckling - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development - hölls för första gången i Genève 1964. Det resulterade i att UNCTAD upprättades som ett permanent organ under generalförsamlingen samma år. Organet arbetar med överläggningar och förhandlingar om internationellt ekonomiskt samarbete i syfte att öka den ekonomiska utvecklingen, särskilt i u-länderna.

UNCTAD:s huvudkontor finns i Genève.

Dokumentation

UNCTAD har en riklig dokumentation i form av handböcker, informationsskrifter, årsböcker och statistiska publikationer.

Databaser och index

  • De officiella dokumentationen från UNCTAD kan sökas i FN-bibliotekens katalog UNBISnet. Basen ger referenser till dokument med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
  • Databasen UNCTADstat innehåller viktig information för analys av den internationella handeln såsom tidsserier av ekonomiska data och indikatorer på ekonomisk utveckling, prisindex och reglering av handel samt investeringsdata.

Tryckta index

Referenser till den fullständiga dokumentationen kan sökas i United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet), som finns i sin helhet i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2016-08-10