UNEP - United Nations Environment Programme

© United Nations

FN:s miljöprogram - United Nations Environment Programme, UNEP - tillkom 1972 efter den första miljökonferensen i StockholmUNEP:s huvudkontor finns i Nairobi.

Verksamhet

UNEP har spelat en betydelsefull roll för flera miljöavtal och miljökonventioner.

Verksamheten fokuserar i första hand på att

  • öka miljöansträngningarna och medvetenheten om miljöfrågor världen över
  • samordna miljöaktiviteterna inom alla FN-organ
  • samarbeta med regeringar, vetenskapliga institutioner, näringslivet och icke-statliga institutioner.

Dokumentation

Databaser och index

UNEP har upprättat flera databaser över miljöfrågor som finns tillgängliga via dess webbplats:

  • UNEP.net - the United Nations Environment Network - är en portal till miljöinformation.
  • ECOLEX är en databas över miljölagstiftning sammanställd av UNEP, FAO och IUCN. Den innehåller traktat, policydokument, nationell lagstiftning samt litteratur i ämnet. 
  • Referenser till dokument och rapporter från UNEP kan sökas i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS för senare år. 

Tryckta index

Referenser till UNEP:s dokumentation kan sökas i United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-06-01