UNFPA - United Nations Population Fund

© United Nations

FN:s befolkningsfond - United Nations Population Fund, UNFPA - inrättades 1969. Befolkningsfonden är den största internationella bidragsgivaren på befolkningsområdet. UNFPA har sitt huvudkontor i New York.

Bistånd och bidrag

Från 1966 har FN gett tekniskt bistånd till länder som vill genomföra en ny befolkningspolitik. Idag är UNFPA representerat i 150 länder, med ett stort antal regionala kontor över hela världen. Befolkningsfondens stöd till olika projekt sker ofta i samarbete med andra organ i FN-systemet.

UNFPA lämnar bidrag till exempelvis

  • familjeplanering
  • mödra- och barnhälsovård
  • upplysningskampanjer. 

Dokumentation

  • UNFPA:s webbplats informerar om verksamheten och publicerar nyheter och en rad rapporter med olika tema, såsom:
    • UNFPA Annual Report ger en bra översikt över verksamheten.
    • State of World Population är en årlig översikt över befolkningssituationen i världen.
  • Tillsammans med UNDP lämnar UNFPA sin verksamhetsberättelse till ECOSOC varje år i serien Economic and Social Council. Official Records. Supplement No. 13. Dessa finns i sin helhet i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Databaser och index

Referenser till dokument och rapporter från UNFPA kan sökas i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.


Tryckta index

Referenser till UNFPA:s dokumentation kan sökas i United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-06-01