UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees

© United Nations

FN:s flyktingkommissarie - United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR - ger skydd och bistånd till världens flyktingar. UNHCR grundades 1950 och är en av världens viktigaste humanitära organisationer, med huvudkontor i Genève och regionala kontor i över 120 länder. Drygt 80 procent av UNHCR:s anställda arbetar på fältet. 

Flyktingkommissariens uppdrag

Uppdraget omfattar främst flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention, Genèvekonventionen, från 1951 och dess tilläggsprotokoll från 1967. Det har dock med tiden utvidgats till att gälla andra grupper som av olika skäl behöver internationellt skydd och bistånd. Exempelvis hjälper UNHCR till med och följer återintegreringen av flyktingar som nyligen återvänt till sina länder.

 UNHCR hjälper

UNHCR Northern Europe

UNHCR:s verksamhet i norra Europa övervakas av UNHCR Northern Europe, som ligger i Stockholm och i Vilnius, Litauen.

Se även DagDok : Flyktingfrågor

Dokumentation

Information om UNHCR:s organisation och verksamhet, nyheter, rapporter, dokument och statistiskt material om världens flyktingar finns publicerat på UNHCR:s webbplats.

1951 års flyktingkonvention, Genèvekonventionen, med tilläggsprotokoll 1967 (i flera versioner):

Äldre publikationer i tryck finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Databaser och index

 • UNHCR:s webbplats innehåller mängder med fritt tillgängligt material.
 • RefWorld är UNHCRs databas för flyktingfrågor och mänskliga rättigheter. Innehåll:
  • Dokument i fulltext.
  • Landinformation - landrapporter och -profiler, nyheter och kartor.
  • Internationell och nationell lagstiftning relaterad till flyktingfrågor.
  • Rättsfall
  • Statistik
  • Referenser till böcker, artiklar och konferensrapporter.
 • UN Pulse #unhcr. Dag Hammarskjöld Librarys (New York) blogg.
 • UNBISnet. Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog med länkar till fulltext. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversion UNBISnet) som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-06-01