UNHSP - United Nations Human Settlements Programme(UN-Habitat)

© United Nations

FN:s centrum för boende och bebyggelsefrågor - United Nations Human Settlements Programme, UN-HABITAT - grundades 1978. Dess uppgift är att samordna FN-aktiviteterna kring frågor som rör mänsklig bosättningHuvudkontoret finns i Nairobi.

UN-Habitats verksamhet

En viktig del av verksamheten är att

  • ge råd om tekniskt samarbete till olika statliga program
  • organisera expertmöten och utbildningsseminarier
  • sprida information om bosättningsfrågor.

Dokumentation

En av UNHSP:s centrala uppgifter är att genomföra de principer som antagits vid FN:s konferenser för boende och bebyggelsefrågor. Rapportering från dessa konferenser finns i följande publikationer:

Övrig dokumentation:

Databaser och index

Referenser till dokument och rapporter från UNHSP kan sökas i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.


Tryckta index

Referenser till UNHSP:s dokumentation kan sökas i United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-06-01