UNICEF - United Nations Children's Fund

© United Nations

FN:s barnfondUnited Nations Children's Fund, UNICEF - har sitt huvudkontor i New York. En stor del av arbetet sker dock på de åtta regionala kontoren och i de 126 länder där UNICEF är verksam. Land- och regionkontoren bistås av nationella kommittéer.

Verksamhet

UNICEF är inriktad på grundläggande hjälp åt barn i u-länder genom långsiktigt arbete:

  • hälsa
  • skolgång
  • mat
  • hygien
  • tillgång till rent vatten.

Nödsituationer

I samband med naturkatastrofer, inbördeskrig eller epidemier kan organisationen agera snabbt för att möta de omedelbara behoven. Arbetet i områden som är drabbade av konflikter och inbördeskrig har förstärkt samordningen mellan FN, icke-statliga organisationer och nationella myndigheter.

Opinionsbildning

En viktig del av verksamheten är opinionsbildning. Organisationen är beroende av frivilliga bidrag för att finansiera sin verksamhet: mer än tre fjärdedelar av inkomsterna kommer från regeringar medan den resterande delen kommer från organisationer och enskilda personer.

Dokumentation

Barnkonventionen svensk version - engelsk version

Som ett led i opinionsbildningen och för att informera och belysa barns situation i världen publicerar UNICEF en mängd informationsmaterial, rapporter och böcker. En del av detta material vänder sig direkt till barn. 

På UNICEF webbplats finns grundläggande information om UNICEF:s verksamhet samt nyheter, dokument och rapporter i fulltext:

Databaser och index

  • Evaluation and Research Database - ERD innehåller abstracts och fulltext till utvärderingar och rapporter av UNICEF:s program.
  • Referenser till dokument och rapporter från UNICEF kan sökas i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Referenser till UNICEF:s dokumentation kan sökas i United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-06-01