UNIFEM - United Nations Development Fund for Women

© United Nations

FN:s utvecklingsfond för kvinnor - United Nations Development Fund for Women, uppgick 2011 i FN:s enhet för kvinnofrågor, UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women - UN Women.

Verksamhet

UNIFEM - bildades 1976 under FN:s kvinnoårtionde, 1975-1985, för att stödja initiativ som togs av kvinnogrupper i u-länderna. Inom FN-organisationen verkade UNIFEM tillsammans med UNDP för att jämställdhetsfrågan skulle beaktas på alla plan och genomsyra alla frågor. UNIFEM:s mandat omfattade:

  • att stödja alla initiativ som stärker kvinnornas ställning både nationellt och regionalt
  • att tjäna som en katalysator för att kvinnor ska vara en del av utvecklingsprocessen
  • att verka för en förnyelse inom FN-systemet, i synnerhet för utvecklings- och biståndsfrågorna.

Dokumentation

För mer dokumentation i FN.s arbete för kvinnors rättigheter, se UN Women i denna guide.

Databaser och index

Referenser till dokument och rapporter från UNIFEM kan sökas i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.


Tryckta index

Referenser till UNIFEM:s dokumentation kan sökas i United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-04-27