UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime

© United Nations

United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC grundades 2004. UNODC är det administrativa centret för FN:s kamp mot droger och brottslighet. Huvudkontoret finns i Wien men organet verkar på plats genom sina över 150 fältkontor ute i världen.

Verksamhet

De tre hörnstenarna i UNODC:s arbete är

  1. forskning och analyser om droger och brottslig verksamhet
  2. stöd för implementering av internationella konventioner i medlemsstaterna, samt utveckling av lagstiftningen inom dessa områden
  3. tekniskt bistånd i syfte att förhindra och begränsa handel med droger, brottslig verksamhet och terrorism.

Dokumentation

Databaser och index

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-06-02