UNRWA - United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East

© United Nations

FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar - United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA - grundades 1949. UNRWA har sitt huvudkontor in Gaza and Amman, med fältkontor i Jordanien, Libanon, Syrien och på Västbanken.

Verksamhet

När det grundades hade UNRWA till uppgift att bistå de flyktingar som flytt sina hem under den arabisk-israeliska konflikten 1948. UNRWA:s verksamhet var från början avsedd som en temporär insats men har kommit att utvecklas till det största permanenta biståndorganet i området.

UNRWA:s uppgift är att

  • trygga de omedelbara humanitära behoven hos de palestinska flyktingarna i Jordanien, Libanon, Syrien, Västbanken och Gaza
  • förse dem med grundläggande hjälp inom hälso- och sjukvård, utbildning och andra sociala områden.

UNRWA finansieras nästan uteslutande genom frivilliga bidrag.

Dokumentation

Databaser och index

Referenser till dokument och rapporter från UNRWA kan sökas i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.


Tryckta index

Referenser till UNRWA:s dokumentation kan sökas i United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-06-02