UNV - United Nations Volunteers

© United Nations

FN:s volontärprogram - United Nations Volunteers, UNV - upprättades av generalförsamlingen 1971 som ett volonärbaserat underorgan. Huvudkontoret ligger i Bonn i Tyskland.

Verksamhet

Volontärprogrammet startades för att

  • fungera som en operativ partner inom utveckling och biståndsprojekt runt om i världen
  • ta vara på det kunnande och de erfarenheter som finns bland dem som arbetar på volontärbasis.

Volontärer

Programmet administreras av UNDP, som upprättat ett register för femton olika yrkesgrupper. Kandidaterna delas även upp i olika kategorier beroende på utbildningsnivå och yrkeserfarenhet.

För att bli FN-volontär krävs generellt

  • relevant erfarenhet från arbete i fält
  • att man är minst 25 år gammal
  • akademisk examen.

UNV tillför numera många erfarna yrkesspecialister till FN:s arbete i utvecklingsländerna.

Dokumentation

  • Information om volontärprogrammets organisation och verksamhet, nyheter, dokument och rapporter i fulltext finns på UNV:s webbplats.
  • Årsrapporten finns i fulltext fr.o.m 1999 på UNV:s webbplats.
  • Rapporten State of the World's Volunteerism, publicerad 2011, innehåller en redogörelse för volontärernas insatser för utveckling och förbättrade levnadsförhållanden i världen samt ger förslag och visioner inför framtiden.

Databaser och index

Referenser till dokument och rapporter från UNV kan sökas i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS


Tryckta index

Referenser till UNV:s dokumentation kan sökas i United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2016-08-17