WFP - World Food Programme

© United Nations

Världslivsmedelsprogrammet - World Food Programme (WFP) startades av FN och FAO 1961. Målet är att utrota hunger och undernäring. WFP har sitt säte i Rom.

Verksamhet

WFP:s verksamhet omfattar

  • katastrofbistånd och flyktinghjälp
  • ekonomisk och social utveckling
  • samordning av matbistånd.

Verksamheten finansieras genom frivilliga bidrag från medlemsstaterna i form av pengar, livsmedel ur överskottslager och tjänster.

Dokumentation

Databaser och index

Referenser till dokument och rapporter från WFP kan sökas i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.


Tryckta index

Referenser till WFP:s dokumentation kan sökas i United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2016-08-17