Förvaltarskapsrådet

Förvaltarskapsrådet - Trusteeship Council - inrättades som ett av FN:s huvudorgan för att hjälpa Axelmakternas forna kolonier, samt de forna FN-mandaten, i deras utveckling mot självstyre och självständighet. Förvaltarskapsrådet har idag fullgjort sitt uppdrag men finns kvar på papperet, i FN-stadgans kapitel XII. Dess framtida roll är dock osäker.

Förvaltarskapsområden

När FN bildades fanns det delar av världen som inte hade något fungerande statsskick. Några områden hade under första världskriget kommit under andra länders styre. Andra territorier lösgjordes från andra världskrigets förlorarstater. Dessa områden placerades under FN:s skydd och fick beteckningen förvaltarskapsområden.

Från början fanns det elva förvaltarskapsområden, de flesta i Afrika och Stilla havet. Idag är samtliga förvaltarskapsområden självständiga. Det sista förvaltarskapet upphörde 1994 då ögruppen Palau i Stilla havet, som förvaltats av USA, blev en självständig stat och FN:s 185:e medlem.

Uppbyggnad

Förvaltarskapsrådet består av de ständiga medlemmarna i säkerhetsrådet:

  • Frankrike
  • Kina
  • Ryssland
  • Storbritannien
  • USA.

Arbetsformer

Rådet har inte längre något sekretariat eller några möten. Genom ett tillägg till procedurreglerna 1994 upphörde de årliga obligatoriska mötena. I debatten om FN:s reformering finns förslag på nya uppgifter för förvaltarskapsrådet.

Mer om förvaltarskapsrådet

Förvaltarskapsrådets kammare, 1 september 1965, The Trusteeship Council Chamber, 01 September 1965 Förenta Nationerna, New York Foto # 70498.
UN Photo