Generalförsamlingen

Generalförsamlingen - General Assembly - är det centrala huvudorganet och det enda FN-organ, där samtliga medlemsstater är representerade. Många frågor som tas upp i andra huvudorgan eller underorgan hamnar till sist i generalförsamlingen för avgörande.

Generalförsamlingens uppbyggnad

De flesta medlemsländer sänder särskilda delegationer till generalförsamlingen. I den svenska delegationen ingår cirka 20 personer. Det är politiker, handläggare från utrikesdepartementet och andra departement samt representanter för fackliga och andra organisationer, t ex Svenska FN-förbundet. Delegationen leds av landets FN-ambassadör. Alla delegationsmedlemmar utses av ländernas egna regeringar.

Varje år väljs en ordförande till generalförsamlingen, som leder församlingens möten.

Generalförsamlingens  arbete

FN:s ständigt pågående arbete utgår till stor del från generalförsamlingens beslut. Det arbetet sker genom:

Mer om Generalförsamlingen

Generalförsamlingens dokument har följande koder

A/

Generalförsamling

-/

Sessionsnummer

-/

Ordningsnummer

Ex.

A/52/17

För perioden 1946-1975 räknades ej sessionsnumren utan alla dokument hade ett ordningsnummer fr o m 1946- ex. A/9601

Litteratur

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library erbjuder FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. På alla officiella språk i FN.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBISnet. Katalog över FN:s dokument och publikationer från 1979 och framåt, Resolutioner som antagits av generalförsamlingen, ekonomiska och sociala rådet och säkerhetsrådet från 1946 och framåt läggs kontinuerligt till. Länkar till fulltext när det finns. Innehåller även tal och röstningsresultat.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (UNBISnet). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.
Dokument tillgängliga online