Uttalanden av säkerhetsrådet

I Presidential Statements finns uttalanden av säkerhetsrådets ordförande. Uttalandena är en summering av säkerhetsrådets hållning i en viss fråga och program för fortsatt agerande. Dessa dokument är mindre formella än mötesprotokoll och resolutioner men ger ofta kompletterande information.

Hitta uttalanden av säkerhetsrådet

Dokumenten har följande koder:

S/ Säkerhetsrådet

-/PRST Presidential Statement

-/årtal

-/ordningsnummer

Ex. S/PRST/2001/31 Security Council, Presidential Statement, 2001, nr 31

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

  • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
  • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
  • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. På alla officiella språk i FN.
  • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
  • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
    • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
    • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
  • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.