Sekretariatet

FN-sekretariatet juni 2016 / Photo: K Hjortsäter
FN-sekretariatet / Foto: K Hjortsäter

Sekretariatet fungerar som administration för de övriga huvudorganen. Det består av en internationell stab som sköter det dagliga arbetet vid FN-högkvarteret i New York och vid andra kontor runt om i världen. Chef för sekretariatet är FN:s generalsekreterare.

Sekretariatets funktioner

Sekretariatet sköter FN:s administration:

 • förbereder och ordnar möten
 • tar fram bakgrundsmaterial och de frågor som ska diskuteras
 • genomför besluts som fattas
 • ansvarar för översättningsarbete och tolkservice
 • ansvarar för information till press och allmänhet.

Uppbyggnad och verksamhetsområden

För sekretariatet arbetar drygt 40 000 personer runt om i världen. Bara i New York består tjänstemannastaben av många tusen anställda som utgör en internationell offentlig förvaltning. De är internationella tjänstemän och dessa kan inte representera sitt land så länge de är anställda i FN.

Sekretariatets verksamhetsområden omfattar alla FN:s engagemang. Några exempel är att

 • administrera fredsbevarande operationer
 • medla i internationella konflikter
 • sammanställa rapporter om mänskliga rättigheter och hållbar utveckling
 • utföra studier över den sociala och ekonomiska utvecklingen.

Sekretariatet har därför delats upp på en rad olika avdelningar som speglar dess olika uppgifter.

FN:s centrala- och depåbibliotek ute i världen är underställda sekretariatet.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library erbjuder FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. På alla officiella språk i FN.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBISnet. Katalog över FN:s dokument och publikationer från 1979 och framåt, Resolutioner som antagits av generalförsamlingen, ekonomiska och sociala rådet och säkerhetsrådet från 1946 och framåt läggs kontinuerligt till. Länkar till fulltext när det finns. Innehåller även tal och röstningsresultat.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (UNBISnet). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.