Dag Hammarskjöld Library

Dag Hammarskjöld Library (DHL) är FN:s centrala bibliotek i New York. Dess uppgift är att verka som ett informationscentrum för FN-delegater och tjänstemän men även för forskare och övriga som söker material om organisationens arbete. Det är även huvudbibliotek för FN-organisationens nät av depåbibliotek världen över.

Dag Hammarskjöld Library (DHL) fick sitt namn genom resolution 1625 (XVI) i generalförsamlingen, A/RES/1625(XVI). Resolutionen antogs för att hedra minnet av FN:s framlidne generalsekreterare Dag Hammarskjöld. Hammarskjöld hade aktivt verkat för att ett centralt FN-bibliotek skulle komma till stånd.

Dag Hammarskjöld Library, New York, Juni 2016
Dag Hammarskjöld Library. Foto: K. Hjortsäter

Mer om Dag Hammarskjöld library

Dag Hammarskjöld Librarys webbplats finns information om bibliotekets samlingar, länkar till FN-databaser, forskningsguider och förteckningar över FN:s depåbibliotek samt en utförlig biografi över Dag Hammarskjöld.

Dag Hammarskjöld Library indexerar samtliga FN-dokument och publicerar utmärkta bibliografier, index och databaser:

 • UNBISnet - United Nations Bibliographic Information System - innehåller referenser till samtliga FN-dokument från 1979 med fulltext för senare år. Här finns också material från ett urval icke-FN-baserade publikationer som finns vid FN-högkvarterens bibliotek i New York och Genève. Alla resolutioner från generalförsamlingen, säkerhetsrådet och ekonomiska och sociala rådet finns med. Speciella avdelningar innehåller referenser till tal och röstningsinformation. Ämnessökning kan också göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
 • En utmärkt översikt över de viktigaste FN-dokumenten och hur man hittar dem har sammanställts av Dag Hammarskjöld Library och finns nu på FN:s webbplats, United Nations Documentation: Research Guide.
 • Dag Hammarskjöld Library har även publicerat en handledning för sökningar med hjälp av FN:s dokumentkoder som finns tillgänglig via bibliotekets webbplats: UN Document Symbols
 • United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet) är ett tryckt index för samtliga FN-dokument och publikationer. Dokumenten är förtecknade efter symbolbeteckning, och det finns ämnesindex och författar- och titelregister. Det har publicerats sedan 1950.
 • Index till samtliga möten i FN:s huvudorgan finns i:
  • Index to Proceedings of the General Assembly
  • Index to Proceedings of the Security Council
  • Index to Proceedings of the Economic and Social Council
  • Index to Proceedings of the Trusteeship Council.
  • För senare år finns Index to Proceedings tillgängligt online.
 • UNBIS Thesaurus är ett register över de kontrollerade ämnesord som används vid indexering av FN-dokument och sökning i UNBISnet. Ämnesordsregistret finns även publicerat online som en del av FN-databasen UNBISnet.
 • United Nations Document Series Symbols, 1946-1996 är en guide till dokumentsymbolerna.