Fråga FN-bibliotekarien

© Dag Hammarskjöldbiblioteket

För frågor, informationssökningar och kurser i FN-dokumentation
kontakta:

Katarina Hjortsäter, FN-bibliotekarie
Tel: 018 - 471 33 53
E-mail: Katarina.Hjortsater(at)ub.uu.se

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2014-10-31