Åldrande och äldre människor

© United Nations

Den snabba ökningen av antalet äldre i världen kräver strategier för att säkerställa att de äldre medverkar både vad gäller givande och tagande i samhällslivet.

Två världskonferenser om åldrandefrågor

1982 hölls en världskonferens om åldrandefrågor i Wien, World Assembly on Aging (A/RES/36/30), där man antog ett internationellt handlingsprogram om åldrande - Vienna International Plan of Action on Ageing.

2002 antogs Madrid International Plan of Action on Ageing och Political Declaration på den andra världskonferensen om åldrandefrågor. Kommissionen för social utveckling - Commission for Social Development (CSocD) - gör en översyn vart fjärde år över genomförandet av handlingsprogrammet.

Viktiga beslut och handlingsprogram

1991 antog generalförsamlingen United Nations Principles for Older Person (A/RES/50/141) samlade under fem teman:

  • oberoende
  • deltagande
  • omsorg
  • självförverkligande
  • värdighet

1995 antogs vid toppmötet om social utveckling i världen, World Summit on Social Development Copenhagen, en handlingsplan. Den inkluderar ett samhälle för alla åldrar.

Äldrefrågor i FN-kalendern

1998 inrättades den Internationella dagen för äldre (A/RES/45/106) - International Day of Older Persons - den 1 oktober. Samma år proklamerades 1999 som FN:s äldreår - International Year of Older Persons (A/RES/50/141).

Sedan 2012 firas Världsdagen om våld och övergrepp mot äldre - the World Elder Abuse Awareness Day (WEAAD) den 15 juni.

Dokumentation

Databaser och index


Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnet som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-01-18