Befolkningsfrågor

© United Nations

Förenta Nationerna har arbetat med befolkningsfrågan alltsedan FN bildades. Organisationen ser ett nära samband mellan demografiskaekonomiska och sociala faktorer och flera olika FN-organ arbetar med detta. Via FN-sekretariatet lämnas stöd till olika fonder, program och fackorgan.

Befolkningssektionen

Befolkningssektionen vid avdelningen för ekonomisk och social utveckling - United Nations Population Division inom FN-sekretariatet fungerar som ett administrativt serviceorgan till de olika enheterna inom organisationen. Sektionen ansvarar också för information och stöd till medlemsländernas befolkningsprogram.

FN:s befolkningskommission

Redan 1946 inrättades FN:s befolkningskommission - Commission on Population and Development. Det döptes om 1994 till Commission on Population and Development. Det är ett permanent underorgan till ECOSOC med uppgift att genomföra studier och ge råd till ECOSOC och andra FN-organ som arbetar med befolkningsfrågor. Kommissionen övervakar och granskar också genomförandet av Programme of Action of the International Coference on Population and Development.

FN:s befolkningsfond

Från och med 1966 började FN ge tekniskt bistånd till länder som vill genomföra en ny befolkningspolitik. FN:s befolkningsfond - United Nations Population Agency (UNFPA) inrättades för detta ändamål.

Dokumentation

Det har hållits tre internationella befolkningskonferenser i FN:s regi:

  1. Förenta Nationernas befolkningskonferens i Bukarest 19-30 augusti 1973
  2. Förenta Nationernas befolkningskonferens i Mexico City 6-14 augusti 1984
  3. Förenta Nationernas konferens om befolkning och utveckling i Kairo 5-13 september 1994.

Den officiella dokumentationen finns under följande dokumentkoder: 

A/CONF.80

United Nations Population Conference (Bucharest : 1974)

E/CONF.76

International Conference on Population (Mexico City : 1984)

A/CONF.171

International conference on Population and Development (Cairo : 1994)

Databaser och index

  • Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
  • En ämnesportal finns på FN:s webbplats under Department of Economic and Social Affairs, under sektionen Population Division.
  • Befolkningsstatistik från hela världen finns i databasen World Population Prospects: Population Database, som man når via FN:s webbplats.

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index (onlineversionen UNBISnet) som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-01-18