Bistånd till barn

© United Nations

En stor del av biståndsverksamheten inriktad på barn kanaliseras genom FN:s barnfond - UNICEF (United Nations Children's Fund).  

Flera program, fonder och fackorgan inom FN:s ram arbetar med insatser för barn,  såsom:

FN-organ

Svensk benämning

Mer information i DagDok

UNESCO

FN:s organisation för vetenskap, bildning och kultur

UNESCO

ILO

Internationella arbetsorganisationen

ILO

WFP

Världslivsmedelsprogrammet

WFP

WHO

Världshälsoorganisationen

WHO

UNRWA

FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar

UNRWA

Dokumentation

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-01-18