Bistånds- och utvecklingsfrågor

© United Nations

UNDP - United Nations Development Programme - FN:s utvecklingsprogram är  FN-organisationens centrala fond för finansiering av hela systemets bistånds- och utvecklingsfrågor.

Fördelning av resurserna

Resurserna ska vara frivilliga och fördelas på de FN-organ som i samverkan med mottagarländerna genomför UNDP:s projekt på fältet. Detta omfattar

Dokumentation

 • För dokumentation från FN:s utvecklingsprogram, se DagDok: UNDP.
 • För dokumentation från Internationella arbetsorganisationen, se DagDok: ILO.
 • För dokumentation från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, se DagDok: FAO.
 • För dokumentation från FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, se DagDok: UNESCO.
 • För dokumentation från Världshälsoorganisationen, se DagDok: WHO.
 • För dokumentation från Världsbanken, se DagDok: World Bank Group.
 • För dokumentation från Internationella teleunionen, se DagDok: ITU.
 • För dokumentation från Världsmeteorologorganisationen, se DagDok: WMO.
 • För dokumentation från Internationella atomenergiorganet, se DagDok: IAEA.
 • För dokumentation från Världspostunionen, se DagDok: UPU.
 • För dokumentation från Internationella civila luftfartsorganisationen, se DagDok: ICAO.

Databaser och index


Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnetsom ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-31