Boende- och bebyggelsefrågor

© United Nations

FN:s centrum för boende- och bebyggelsefrågor - UN-HABITAT är ett FN-organ med uppgift att samordna FN-aktiviteterna kring frågor som rör mänsklig bosättning. UN-HABITAT grundades 1978.

FN:s principdeklaration om bosättningsfrågor

Förenta Nationerna har antagit en principdeklaration där man sätter in boende- och bebyggelsefrågor i ett större socialt och ekonomiskt perspektiv. I principdeklarationen slås fast att

 • en bostad hör till människors grundläggande behov
 • prioritet i arbetet att skaffa bostäder ska ges åt de mest behövande.

UN-HABITAT:s funktion

En viktig del av verksamheten är att

 • ge råd om tekniskt samarbete till olika statliga program
 • organisera expertmöten och utbildningsseminarier
 • sprida information om bosättningsfrågor.

Se även DagDok: UNHSP.  

Dokumentation

 • Bakgrundsinformation, nyheter, viktiga rapporter och dokument i fulltext finns på UN-HABITAT:s webbplats.
 • En av UN-HABITAT:s centrala uppgifter är att genomföra de principer som antagits vid FN:s konferenser för boende- och bebyggelsefrågor. Rapportering från dessa konferenser finns i följande publikationer:
 1. Habitat. Förenta nationernas konferens om boende- och bebyggelsemiljö i Vancouver, 31 maj-11 juni 1976.
 2. Förenta Nationernas världskonferens om boende, bebyggelse och stadsutveckling- Habitat II : Istanbul den 3-14 juni 1996.
 3. Slutrapporten från HABITAT II finns även i fulltext på FN:s webbplats.
 4. Generalförsamlingen ägnade en specialsession åt uppföljningen av HABITAT II den 6-8 juni 2001. Dokumentation finns på UN-HABITAT:s webbplats under avdelningen Istanbul +5.
 5. UN-HABITAT publicerar tidskriften Urban World, som finns i fulltext på dess webbplats, samt årsrapporten State of the World's Cities.

Databaser och index

 • Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. 
 • Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnetsom ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-01-18