Brottsbekämpning

© United Nations

Förenta Nationerna arbetar med brottsförebyggande åtgärder och brottslagstiftning. Under senare årtionden har den organiserade, gränsöverskridande brottsligheten ökat mångfalt och det finns därmed ett stort behov av ett internationellt samarbete för att komma tillrätta med kriminaliteten.

FN:s brottsförebyggande arbete

Några av de viktigaste områdena som FN bevakar är

 • gränsöverskridande brottslighet
 • brottslingars och brottsoffers rätt
 • handel med kvinnor och barn
 • korruptionens kostnader
 • databrott
 • brottsförebyggande åtgärder
 • illegala droger
 • vapenhandel
 • internationell terrorism.

UNODC

Centret för internationell brottsbekämpning och narkotikakontroll - The United Nations Office on Drugs and Crime, (UNODC) samordnar FN:s arbete med brottsbekämpning och narkotikafrågor.

ECOSOC:s kommission för förebyggande och straffrätt

ECOSOC:s kommission för förebyggande och straffrätt - Commission on Crime Prevention and Criminal Justice fungerar som ett rådgivande organ till generalförsamlingen och övriga FN-organ. Kommissionen utformar underlaget till de stora FN-konferenser om brottlighet och kriminalvård som äger rum vart femte år.

UNICRI

FN:s institut för interregional forskning i kriminologi - United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) bedriver forsknings- och utbildningsverksamhet inom detta område.

Dokumentation

 • En översikt över FN:s arbete med brottsbekämpning för det givna året finns i Yearbook of the United Nations: Part Three: Economic and Social Development, Chapter IX. Social Policy, Crime Prevention and Human  Resource Development.  Varje volym innehåller även ett detaljerat Subject Index.
 • För dokumentation om FN-centret för brottsbekämpning och narkotikakontroll, se DagDok: UNODC.
 • För dokumentation från ECOSOC:s kommission för förebyggande och kontroll av brott, se DagDok: Kommissionen för förebyggande av brott och straffrätt
 • UNICRI:s webbplats finns information om verksamheten samt flera av institutets rapporter i fulltext.

Databaser och index

 • Ett index till Förenta Nationernas arbete med brottsbekämpning och narkotikakontroll finns under Topics på UNODC.
 • Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
 • UNICRI publicerar World Criminological Directory som innehåller närmare femhundra institutioner över hela världen som arbetar inom detta område. Den finns nu som databas via UNICRI:s webbplats.  
 • Som ett led i kampen mot korruption har UNODC sammanställt en ämnesportal med informationsresurser i ämnet: TRACK - Tools and Resources for Anti-Corruption Knowledge. Den innehåller Legal Library där man kan söka information om lagstiftning och länkar till relevanta myndigheter i ett stort antal länder. 

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversion UNBISnetsom ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling. 

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-01-18