Familjefrågor

© United Nations

Sedan början av 1980-talet har generalförsamlingen, ECOSOC och Kommissionen för social utveckling (CSD) undersökt och arbetat med familjefrågor. 1994 utsågs som det Internationella familjeåret.

FN:s arbete med familjefrågor

 

Internationella familjeåret - International Year of the Family (IYF)

Generalförsamlingen proklamerade 1994 som det internationella familjeåret. Temat var Familj: resurser och ansvar i en föränderlig värld.

Målet med familjeåret var

  • att stärka det internationella samarbetet i familjefrågor.
  • att uppmärksamma familjens betydelse för det sociala nätverket i varje land.

DESA

En avdelning inom FN-sekretariatet, Social Policy and Development Division (DESA), ansvarar för familjefrågor inom organisationen. Denna strävar efter att höja medvetenheten om familjens betydelse i det internationella arbetet. Avdelningen förberedde även tioårsjubileet av familjeåret 2004.

FN:s fond för familjefrågor

FN:s fond för familjefrågor - United Nations Trust Fund on Family Activities ger stöd till program som främjar familjens situation.

Dokumentation

Databaser och index

  • Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnet, med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversion UNBISnetsom ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-31