Handel och utveckling

© United Nations

Förenta Nationernas tre viktigaste organ inom handel och utveckling är UNCTAD, INCITRAL och WTO.

UNCTAD

UNCTAD - FN-konferensen om handel och utveckling (United Nations Conference on Trade and Development) är det viktigaste instrumentet inom FN för handel. UNCTAD arbetar med

 • överläggningar och förhandlingar
 • internationellt ekonomiskt samarbete
 • handels- och utvecklingsfrågor.

UNCITRAL

UNCITRAL - FN:s kommission för internationell handelsrätt (United Nations Commission on International Trade Law) utvecklar normer och juridiska riktlinjer för den internationella handeln.

WTO

WTO - Världshandelsorganisationen (World Trade Organization) är ett fackorgan inom FN. WTO inriktar sig på att

 • främja gynnsam internationell handel
 • motverka att länder diskrimineras.

Dokumentation

 • En översikt över FN:s arbete med handelsfrågor för det givna året finns i Yearbook of the United Nations. Sök på trade i Subject Index.
 • För dokumentation från FN:s konferens om handel och utveckling (United Nations Conference on Trade and Development), se DagDok: UNCTAD.
 • För dokumentation från FN:s kommission för internationell handelsrätt (United Nations Commission on International Trade Law), se DagDok: Handelsrätt.
 • För information från Världshandelsorganisationen (World Trade Organisation), se DagDok: WTO.
 • Official UN Documents on International Trade and Development. Rapporter och resolutioner om internationell handel och utveckling.

Databaser och index

 • Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnet, med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS. 

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversion: UNBISnet) som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-31