Livsmedelsbistånd

© United Nations

Världslivsmedelsprogrammet - World Food Council (WFP) är FN:s viktigaste samordnare av allt livsmedelsbistånd. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation - Food and Agriculture Organization (FAO) verkar för att utplåna hunger.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO)

 

FAO arbetar med att

  • höja näringsnivån
  • höja levnadsstandarden
  • främja produktion, behandling och distribution av alla slags livsmedel
  • främja landsbygdsutveckling
  • främja internationella livsmedelsstandarder  inom handeln med livsmedel.

Dokumentation

  • Förenta Nationernas arbete med livsmedelsbistånd kan följas via Subject IndexYearbook of the United Nations.
  • För dokumentation från Världslivsmedelsprogrammet, se DagDok: WFP.
  • För dokumentation från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, se DagDok: FAO

Databaser och index

  • Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. 
  • Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversionen UNBISnet), som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-31